ul. Dragonów 8 lok. 24
      00-467 Warszawa
      tel. 22 826-98-72, 828-82-26

      tel. kom.: 601-233-699
      
e-mail: pol-press@pol-press.pl


   Firma POL-PRESS od 1990 roku specjalizuje się w prowadzeniu w imieniu i na rzecz Wydawców usług kolportażowych. Wykonuje wszystkie czynności jakie powinien wykonać Wydawca, aby zapewnić tytułowi maksymalne szanse sprzedaży na zmiennym i trudnym rynku.
Główne obowiązki POL-PRESS określone są w umowie zawartej z Wydawcą

   Z usług naszej firmy od wielu lat korzystają między innymi Wydawcy: "Twojego Ogrodnika", "Wiadomości Wędkarskich", "Kocich Spraw" , "Przyrody Polskiej", "Kulturystyki i Fitness Sport dla Wszystkich", "Najpiękniejsze Projekty Domów ", "Domy Rodzinne", "Małe Kino Kolekcja filmów DVD" i inni. Jak również mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu takich tytułów jak: "Polityka", "Forum".
   Dla Wydawców firma POL-PRESS Sp. z o. o. jest działem kolportażu, wykonującym m.in. następujące czynności:

  • fachowe wprowadzanie tytułów na rynek prasowy
  • nadzór nad sprzedażą, bieżaca jej analiza, kierowanie nadziałów do odpowiednich sieci i punktów sprzedaży,
  • doradztwo i pomoc Wydawcom w promocji czasopism (wybór miejsca, czasu i firm promujących czasopismo),
  • wystawianie specyfikacji, rozliczanie protokołów zwrotów oraz wystawianie faktur dla RUCH S.A. i innych kolporterów w imieniu i na rzecz Wydawcy za pobrany do sprzedaży nakład. Należności z tytułu sprzedaży wpływają bezpośrednio na konto Wydawcy a nie na konto firmy POL-PRESS.
  • współpraca z jednostkami kolportażu dla uzyskania najkorzystniejszych warunków sprzedaży (terminowość realizacji harmonogramu druku i odbioru nakładu oraz terminowego dotarcia nakładu w teren itp.).
  • zmiany w nadzielaniu egzemplarzy na poszczególne punkty sprzedaży detalicznej w sieci RUCH S.A., pomoc wydawcom w nadzorze nad terminowością płatności za sprzedane egzemplarze w RUCH S.A. i prywatnych firmach kolportażowych.

    Za wykonane przez nas usługi rozliczamy się miesięcznym ryczałtem.
   Z naszej praktyki wynika, że tworzenie silnych, skutecznie działających na rynku działów kolportażu jest bardzo kosztowne, a my możemy wykonać zadania zlecone przez Wydawców przy zdecydowanie mniejszych kosztach. Zatrudniamy doskonale przygotowanych fachowców.
W naszej pracy liczą się - doświadczenie i wiele lat budowane kontakty w środowisku kolportażowym zarówno w RUCH S.A. jak i w prywatnych firmach.

Teresa Woronowicz